Puzzelen met Perspectief

Veel kijk- en leesplezier!

Liever een download?

Download het magazine Puzzelen met Perspectief [2.739 KB] [Vanwege de omvang in een goede, maar niet de beste kwaliteit]

Of bestel een papieren exemplaar.

Waar gaat het over?

Wat gebeurt er als je plotseling of geleidelijk iets anders ziet? Als een oog opeens de wereld is? Wat betekent 'Pierre is er niet'? Van welke perspectieven kan een schrijver zich bedienen in de literatuur (of: hoe schrijf ik een meesterwerk)? Wat zie je door de lens van je camera? Bestaat er een recept voor een geslaagd mixed mediawerk?

Het is een greep uit de onderwerpen en beelden die aan bod komen.

Magazine op maat?
Bestel het magazine op maat, met een eigen voorwoord, eigen perspectieven en een selectie of alle onderwerpen die in het nulnummer verwerkt zijn. Graag zoek ik samen het wenkend perspectief.
Neem contact op voor meer informatie.

Atelier MindYourHead